HRANICE MEZI VÍTĚZSTVÍM A PORÁŽKOU JE VE VAŠÍ HLAVĚ


Trénink mozku pomocí biologické zpětné vazby - biofeedback.

Popis a princip metody

EEG-Biofeedback je terapeutická metoda, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln, s využitím speciálního počítačového programu. Ten převádí námi snímanou aktivitu mozku (EEG) do jednotlivých prvků počítačové hry, která vydává zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakové a sluchové dráhy. Trénujeme mozek podle individuálních potřeb každého klienta tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí.

Výsledným efektem je, že se mozek hravou formou naučí lépe, efektivněji a s menším výdejem energie využívat své schopnosti a kapacitu. Trvale přejde na nově naučený způsob regulace organismu, čímž se odstraní dosavadní poruchy a obtíže.

S čím EEG biofeedback nejvíce pomáhá


Dětem

 • ADHD
 • Dyslexie, dyskalkulie
 • Dysgrafie
 • Vady řeči
 • Porucha pozornosti a chování
 • Enuréza
 • Tiky
 • Epilepsie
 • Stavy po dětské mozkové obrně

Dospělým

 • Úzkostné stavy
 • Deprese
 • Migrény
 • Poruchy spánku
 • Poruchy paměti
 • Posttraumatické stavy

Ostatní

(Studenti, Manažéři, Sportovci)
 • Poruchy soustředění
 • Poruchy paměti
 • Stresové stavy
 • Poruchy spánku
 • Podpora špičkových výkonů
 • Peak achievments
 • Zvýšení koncentrace
 • Zkrácení reakční doby
 • Snížení stresu

© 2017 Rovné šance dětem z.s., Šaňákova 51, 686 01 Uh. Hradiště, mob.: 734694179 IČO: 22844171


Webové stránky vytvořil Mejweb.cz